ΔΩΡΑ ΓΑΜΟΥ

Μ.Αποστόλου 10X14 Plexiglass120€

Μ. Χάρος 30X23 - 850€

Σ. Γαβαλάς 27X14 Plexiglass 350€

Ν. Καλαφάτης 25X10 - 120€

Ν. Καλαφάτης 27X4 - 200€

Ν. Καλαφάτης 30X12 - 350€

Ν. Καλαφάτης 30X15 - 37Χ15 - 450€ & 350€ αντίστοιχα

Π.Κάνιστρα170€

Μ. Καρράς 15Χ16 - 110€ έκαστο

Μ. Καρράς 40Χ13 - 50€ έκαστο

Μ. Κτιστοπούλου 20Χ20 - 370€

Π. Μαναβή 15Χ15 - Plexiglass 150€

Δ. Ματαράγκας 20Χ23 240€

Δ. Ματαράγκας 27Χ30 - 350€

Κ. Ράμμος 20Χ15 - 170€

Κ. Δικεφαλος 170 €

Κ. Δικεφαλος 280 €

Κ. Δικέφαλος 850 €

Π. Κάνιστρα 100 € έκαστο