ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ

M. Γιαννίκου 24Χ30 400€

Π. Κάνιστρα 35X25 190 €

Μ. Κτιστοπούλου 20Χ20 360€

Κ. Ράμμος 32Χ24 420€

K. Ράμμος 26Χ23 170€

Κ. Ράμμος 26Χ30 330€

Σ. Σαμαρτζίδου 20Χ20 320€

Π. Σάμιος 30Χ20 900€

Σ. Βατανίδης 27Χ27 - 450€

Ε. Σούτογλου 40χ60 - 550€

Π. Μαναβή 40χ40 - 500€

Ρ. Καπελιάρη 40χ40 - 700€

Τ. Δήμος 40χ40 - 600€

Α. Γρηγόρα 24Χ38 - 450€

Μ. Κτιστοπούλου 25Χ30 - 650€

Ε. Μπαδόλα 30Χ40 - 270€