Σ. ΓΑΒΑΛΑΣ

Κωδικός: 02ΣΓ03

ΞΥΛΟ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ - ΒΟΤΣΑΛΑ

Διαστ.28x45x28

Τιμή : 4000 €

Σ. ΓΑΒΑΛΑΣ

Κωδικός: 02ΣΓ05

ΡΗΤΙΝΗ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΈΝΗ

Διαστ. 10x10x9

Τιμή : 220 €

Σ. ΓΑΒΑΛΑΣ

Κωδικός: 02ΣΓ04

ΡΗΤΙΝΗ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΈΝΗ

Διαστ. 7x7x5

Τιμή : 175 € έκαστον

Σ. ΓΑΒΑΛΑΣ

Κωδικός: 02ΣΓ06

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ

Διαστ. 7x7x5

Τιμή : 180 €

Σ. ΓΑΒΑΛΑΣ

Κωδικός: 02ΣΓ07

ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ

Διαστ. 56 εκ

Τιμή : 850 €

Σ. ΓΑΒΑΛΑΣ

Κωδικός: 02ΣΓ08

ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ

Διαστ. 33 εκ

Τιμή : 540 €

Σ. ΓΑΒΑΛΑΣ

Κωδικός: 02ΣΓ09

ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ

Διαστ. 16 εκ

Τιμή : 185 €

Σ. ΓΑΒΑΛΑΣ

Κωδικός: 02ΣΓ01

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ

Διαστ. 10x10x9

Τιμή : 280 €

Σ. ΓΑΒΑΛΑΣ

Κωδικός: 02ΣΓ02

ΡΗΤΙΝΗ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΈΝΗ

Διαστ. 10x17x17

Τιμή : 280 €

Σ. ΓΑΒΑΛΑΣ

Κωδικός: 02ΣΓ03

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ - ΒΟΤΣΑΛΑ

Διαστ. ΜΕΓ.11x25x7 - ΜΙΚ. 5x14,5x5

Τιμή : ΜΕΓ. 290 € - ΜΙΚ. 180 €