ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ

Σ. Γαβαλάς 16X11 - 270€

Σ. Γαβαλάς 9Χ10 - 220€

Σ. Γαβαλάς 7Χ7 - 140€

Ν. Καλαφάτης 10Χ15 - 140€

Ν. Καλαφάτης 61Χ47 - 600€

Δ. Ματαράγκας 10Χ14 - 65€

Δ. Ματαράγκας 21Χ12 - 120€

Σ. Γαβαλάς 26Χ25 - 320€

Σ. Γαβαλάς 16Χ22 - 700€

Σ. Γαβαλάς 18Χ18 - 390€

Σ. Γαβαλάς 20Χ25 - 500€

Σ. Γαβαλάς 32Χ14 - 520€

Σ. Γαβαλάς 8Χ8 140€

Ν. Καλαφάτης 30Χ12 - 280€ έκαστο

Ν. Καλαφάτης 50Χ18 - 450€

Α. Καστρινάκης 9Χ12 - 55€ έκαστο

Χ. Σαραντοπούλου 11Χ21 & 6Χ13 135€ & 90€ αντίστοιχα

Σελιδοδείκτες 25€

Μολυβοθήκες 19χ7 - 35€ έκαστη

Καρτοθήκη 10,5χ9 40€

Σ. Γαβαλάς 13Χ16 - 170€

Σ. Γαβαλάς 16Χ7 - 160€

Σ. Γαβαλάς 20Χ16 - 350€

Σ. Γαβαλάς 35Χ15 - 280€

Σ. Γαβαλάς 11Χ25 & 9Χ15 - 290€ & 180€ αντίστοιχα

Σ. Γαβαλάς 13Χ16 - 170€

Μ. Καρράς Σελιδοδείκτες 22€

Δ. Ματαράγκας 33X25 - 270€

Δ. Ματαράγκας 35X25 - 500€

Α. Καστρινάκης 11Χ8 - 55€

Α. Καστρινάκης 20Χ16 & 14Χ13 - 145 & 125 αντίστοιχα

Α. Παναγιωτίδης 42εκ ύψος - 1000€

Α. Παναγιωτίδης 25εκ ύψος - 750€

Ν. Καλαφάτης καρτοθήκες Plexiglass 70€ έκαστη

Μ.Καρράς Περιστέρια 15Χ17 - 110€ έκαστο