Μ. ΚΑΡΡΑΣ

Κωδικός: 02ΜΚ05

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ

Διαστάσεις 55cm

Τιμή : 60 € έκαστον

Μ. ΚΑΡΡΑΣ

Κωδικός: 02ΜΚ04

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ

Διαστάσεις 55cm

Τιμή : 60 € έκαστον

Μ. ΚΑΡΡΑΣ

Κωδικός: 02ΜΚ03

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ

Διαστάσεις 55cm

Τιμή : 60 € έκαστον

Μ. ΚΑΡΡΑΣ

Κωδικός: 02ΜΚ02

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕ PLEXIGLASS

Διαστάσεις 15x15

Τιμή : 110 € έκαστον

Μ. ΚΑΡΡΑΣ

Κωδικός: 02ΜΚ01

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ

Διαστάσεις 55_cm

Τιμή : 60 € έκαστον