Π. Κάνιστρα

Κωδικός: 02ΠΚ07

Papier-mâché

Διαστάσεις 18cm

Τιμή : 100 € έκαστον

Π. Κάνιστρα

Κωδικός: 02ΠΚ06

Papier-mâché

Διαστάσεις 35cm & 45cm

Τιμή : 350 € έκαστον

Π. Κάνιστρα

Κωδικός: 02ΠΚ05

Papier-mâché σε Plexiglass

Διαστάσεις 33x30x15

Τιμή : 350 €

Π. Κάνιστρα

Κωδικός: 02ΠΚ04

Papier-mâché σε Plexiglass

Διαστάσεις 23x28x16

Τιμή : 250 €

Π. Κάνιστρα

Κωδικός: 02ΠΚ03

Papier-mâché σε Plexiglass

Διαστάσεις 23x28x16

Τιμή : 250 €

Π. Κάνιστρα

Κωδικός: 02ΠΚ02

Papier-mâché σε Plexiglass

Διαστάσεις 22x18x11

Τιμή : 150 €

Π. Κάνιστρα

Κωδικός: 02ΠΚ01

Papier-mâché σε Plexiglass

Διαστάσεις 18x14x8

Τιμή : 130 € έκαστον