Σ. Αλεξόπουλος

Κωδικός: 02ΣΑ01

ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΡΤΙΝΗ

Διαστάσεις 9x9x7

Τιμή : 90 € έκαστον

Σ. Αλεξόπουλος

Κωδικός: 02ΣΑ02

ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΡΤΙΝΗ

Διαστάσεις 11x10x5 - 9x8x5

Τιμή : 100€ - 60€

Σ. Αλεξόπουλος

Κωδικός: 02ΣΑ03

ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΡΤΙΝΗ

Διαστάσεις 15x15x6

Τιμή : 150 € σε διάφορα χρώματα

Σ. Αλεξόπουλος

Κωδικός: 02ΣΑ04

ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΡΤΙΝΗ

Διαστάσεις 13x15x5 - 11x10x5 - 9x8x5

Τιμή : 150€ - 100€ - 60€